07/12/2023

(สระแก้ว) – แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ พบปะกำลังพล และมวลชนชายแดน

(สระแก้ว) – แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ พบปะกำลังพล และมวลชนชายแดน
กองทัพภาคที่ 1 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกาค 1 เดินทางมายังกองกำลังบูรพา เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลศรี เทพพิทักษ์ นิมี ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้ว พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน และหัวหน้าส่วนราชการด้านมั่นคงในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 11 พ.ย 66 แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางมาถึงกองกำลังบูรพา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพา และส่วนราชการของจังหวัดสระแก้ว อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สรรพสามิดจังหวัดสระแก้ว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงดามแนวชายแดน และภายในจังหวัดสระแก้วแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปที่สะพานมิตรภาพ ไทย – กัมพูซา (บ้านหนองเอียนตึงบท) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรอรัญประเทศ และพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหาร การสร้างความร่วมมือตามแนวขายแดน การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนใน”หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน” และการพัฒนาตามนใยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศ ความร่วมมือในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือในการดำเนินการตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการขายแตนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา และแผนงานกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทย และทหารกัมพูขา ให้เกิดความแน่นแฟันยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในพื้นที่บริเวณแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานป้องกันชายแดนร่วมกัน การแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั้งสองประเทศ และฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบมั่นคง ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ อย่างยังยืน
แม่พัทภาคที่ 1 และคณะฯ ได้เดินทางไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 12 เพื่อมอบโอวาท และกำลังพลของหน่วย
ต่อมาในวันที่ 12 พ.ย.66 แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่ 28 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบต่อกับกองทัพภาคที่ 2 และเดินทางต่อไปยังกอง
บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 111 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการป้องกันชายแดน อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พร้อมทั้งมอบนใยบายการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ เดินทางไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 2 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานป้องกันชายแดนพื้นที่ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ในเวลาต่อมา แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางไปยังศาลาเอนกประสงค์บ้านเขาดิน อ.คลองหาด เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ในกิจกรรมกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน จำนวน 12 ทุน มอบ
ถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร ให้กับชุมชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน และมอบผ้าห่มกันหนาวของกองทัพบกให้กับประชาชนจำนวน 200 ผืน
โดยแม่ทัพภาคที่ 1 ได้กล่าวกับประทาชนว่า ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน จึงมีนโยบายให้หน่วยทหารบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อภัยพิบัติหรือสถานการณ์วิกฤตในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว และ ทันเวลา จึงขอให้พี่ประชาชนในพื้นที่ขายแดนจังหวัดสระแก้วเชื่อมั่นในกองทัพภาคที่1 และกองกำลังบูรพา ว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลูกหลานได้มือนาคตที่มันคงสืบไป ต่อจากนนั้นแม่ทัพภาคที่ 1 จึงได้ร่วมพูดคุยพบปะกับพี่น้องประชาทนอย่างใกล้ชิด ก่อนเดินทางกลับ

ภาพข่าว.กกล.บูรพา นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป