26/06/2024

ตราด- จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ จ.ตราด

ตราด- จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ จ.ตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.30 น.วันที่ 17 พ.ย.66 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ โดยมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ นําโดยนายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ เทศบาล อบต.ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม


สำหรับการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ทางจังหวัดมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาชี้แจงให้กับประชาชน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรค การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน การมอบเบี้ยยังชีพ และการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ รวมไปถึงการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การให้บริการด้านการเกษตร การทำหมันสุนัขและแมว การให้บริการด้านสังคม รวมถึงการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป