21/02/2024

แม่ฮ่องสอน-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Kick Off กฎหมายชาติติพันธ์ เดินหน้าคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตทุกกลุ่มวัฒนธรรมบนความเสมอ

แม่ฮ่องสอน-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Kick Off กฎหมายชาติติพันธ์ เดินหน้าคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตทุกกลุ่มวัฒนธรรมบนความเสมอ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่กาดซ่อกจ่า บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด Kick Off กฎหมายชาติติพันธ์เดินหน้าคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตทุกกลุ่มวัฒนธรรมบนความเสมอ ณ กาดซ่อกจ่า บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ประชาสังคม ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ให้การต้อนรับ
โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้สังคมมีความเข้าใจหลักการ สาระสำคัญ และความจำเป็นของการมีกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทุกกลุ่มวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างเคารพและยอมรับในวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งถือเป็นหมุดหมายเริ่มต้นที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งความเสมอภาค เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป