21/02/2024

ชุมพร –   กอ.รมน.จว.ช.พ. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจจับแรงงาน ที่อำเภอทุ่งตะโก

ชุมพร –   กอ.รมน.จว.ช.พ. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจจับแรงงาน ที่อำเภอทุ่งตะโก

วันที่ 18 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง ผบ.มทบ.44/ รอง ผอ.รมน.จว.ช.พ. (ท.) มอบหมายให้ ร.อ.กอบศักดิ์ นาคหาญ จนท.ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าวฯ พร้อม จนท. กอ.รมน.จว.ช.พ. จำนวน 3 นาย บูรณาการกำลังร่วมกับ จนท.สนง.จัดหางานจังหวัดชุมพร,จนท.ประกันสังคมจังหวัดชุมพร,จนท.ร้อย ตชด.414,จนท.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร,จนท.ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร,จนท.ฝ่ายปกครองจังหวัดชุมพร,จนท.สนง.แรงงานจังหวัดชุมพร,จนท.กองกำกับการ 5 กองบังคับการ กองปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อป้องกัน ปราบปราม การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในสถานประกอบการ

ร่วมตรวจสอบไซต์ก่อสร้าง ลงทุเรียนลี่ฮุ้ย ม.1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร พบการกระทำความผิดดังนี้ ร่วมกันจับกุม นายจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1 ราย 1.นายลิขิต พระเทศ อายุ 33 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 1410900 074323 ที่อยู่ 117 ม.9 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

โดยกล่าวหาว่า ให้ที่พักซ่อน เร้นหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่ช่วยให้คนต่างด้าว หลบหนีเข้ามา แล้วพ้นจากการจับกุม ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

แจ้งข้อกล่าวหาเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต/ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตฯ 2.จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์และสัญชาติลาว  จำนวน 10 ราย                                            2.1 นาย ซอ วิน ถ้วย อายุ 38 ปี สัญชาติเมียนมา                        2.2 นาย เซ่ แทะ อาว อายุ 22 ปี สัญชาติเมียนมา                        2.3 นาย ยี ลิน อายุ 35 ปี           สัญชาติเมียนมา                                   2.4 นาย แทะ ฟิว เว อายุ 21 ปี   สัญชาติเมียนมา                       2.5 นาย พิ โซน อาว อายุ 22 ปี   สัญชาติเมียนมา                       2.6 นาย ยี มัน ซอ อายุ 23 ปี    สัญชาติเมียนมา                       2.7 นาย ไซ ยาซา เยาะ อายุ 22 ปี สัญชาติเมียนมา                       2.8 นาย อะ ไช อายุ 21 ปี         สัญชาติเมียนมา

2.9 นาย น้อย ลาดสะวงศ์ อายุ 19 ปี สัญชาติลาว

2.10 นางสาว เน่ วู ยี อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา

โดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ 2522 และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561

ทำบันทึกจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งตะโก ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป