22/02/2024

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างกระแส สร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตของประชาชน โดยมีกิจกรรมมอบหมวกนิรภัย ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการทาสี ตีเส้นทางข้ามทางม้าลาย การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างดียิ่งนายไพรัตน์ เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว่า กิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี2567 ในวันนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุลหรือหมอกระต่าย ซึ่งได้เสียชีวิตจากการโดนรถจักรยานยนต์ชนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร และลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตของประชาชนให้ลดลงจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย ปี 2566 เกิดอุบัติเหตุ 821,822 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 807,506 คน และผู้เสียชีวิต 14,120 ราย ทุพพลภาพ 196 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูง และมีมูลค่าความเสียหายและสูญเสียจำนวนมาก จึงทำให้ทุกคนจะต้องตระหนักรู้ และให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป