21/02/2024

รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และบูรณะพระอุโบสถวัดศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ จ.ยะลา

รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และบูรณะพระอุโบสถวัดศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ จ.ยะลา

 


ที่ วัดศรีพัฒนาราม (วัดบ้านคล้า) ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2567 สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการช่วยเหลือประชาชน และนำปัจจัยไปบูรณะพระอุโบสถ เนื่องจากทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เพื่อทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ (พระใบฎีกาธงชัย วิริโย) เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานอุปถัมภ์ผ้าป่ามหากุศล ,พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ,เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำถวายผ้าป่ามหากุศล พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ ประชาชนไทยพุทธในพื้นที่พร้อมใจร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และส่งต่อให้กับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ โดยเป็นการจัดหายานพาหนะ พร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานให้สามารถดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที มุ่งเน้นช่วยบรรเทา ลดการสูญเสียในชีวิตที่อาจเกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ในราชการ ในการดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนำปัจจัยไปบูรณะโบสถ์ เพื่อทำนุบำรุงรักษาศาสนสถานให้อยู่คู่กับพื้นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป