27/02/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ภาสกร เตรียมพร้อมป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น สั่งเข้มตรวจสอบร้านเก็บดอกไม้เพลิงฯ เมืองปทุม

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ภาสกร เตรียมพร้อมป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น สั่งเข้มตรวจสอบร้านเก็บดอกไม้เพลิงฯ เมืองปทุม

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดจังหวัดปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองอำเภอท้องที่ สถานีตำรวจภูธรท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ สั่งทำ /นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงฯ เพื่อเป็นการกวดขันการป้องกันมิให้เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากดอกไม้เพลิง โดยเข้าตรวจสอบจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่


๑. หจก.ดอกไม้เพลิงไทย เป็นสถานที่เก็บดอกไม้เพลิง ชนิดประทัดไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ ม. ๕ ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ผลการตรวจสอบ มีการเก็บรักษาเป็นไปตามหลักความปลอดภัย
๒. หจก. นครดอกไม้เพลิง เป็นสถานที่เก็บดอกไม้เพลิง ชนิดประทัดไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ ม.๕ ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ผลการตรวจสอบ มีการเก็บรักษาเป็นไปตามหลักความปลอดภัย


๓. บจก. เค ทู เค ไฟร์ เวิร์คส ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๒, ๙/๓ ม. ๔ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง เป็นสถานที่เก็บพลุ ดอกไม้เพลิงหลายชนิด ซึ่งมีการแยกเก็บตามประเภทสินค้า โดยคณะผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย (เพิ่มประตูทางออกฉุกเฉิน) ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาพลุ ดอกไม้เพลิง โดยให้ย้ายตำแหน่งจัดเก็บให้มีระยะห่างจากผนังอาคาร รวมทั้งย้ายสินค้าจากภายในตู้คอนเทนเนอร์นอกอาคารโกดัง เข้าไปเก็บภายในโกดังสินค้า ยกระดับที่วางสินค้าฯ ให้สามารถระบายอากาศได้ดี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย


๔. หจก. สิธารา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐/๓ ม. ๑๓ ถนนเลียบคลอง ๕ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา เป็นสถานที่ทำดอกไม้เพลิง ประเภทแก็ปกระดาษ และเก็บวัตถุดิบสำหรับทำดอกไม้เพลิง ได้แก่ โปตัสแทสเซียม คลอเรท และ เรดฟอสฟอรัสหรือฟอสฟอรัสแดง ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ผลการตรวจสอบ พบว่า สถานที่ทำดอกไม้เพลิง สถานที่เก็บสินค้า และสถานที่เก็บวัตถุดิบเป็นอาคารแยกออกจากกัน และคณะผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำให้ย้ายสารตั้งต้นในการผลิตแก๊ปกระดาษ ชนิดฟอสฟอรัสแดง ซึ่งเดิมจัดเก็บไว้ในอาคารใกล้กับทุ่งนาข้างเคียง ไปจัดเก็บในอาคารอื่นที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากการลามไฟมาจากพื้นที่นาข้างเคียง (การจุดเผาในนาข้าว)


ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจได้ให้ข้อแนะนำด้านสถานที่เก็บรักษาดอกไม้เพลิง ให้ตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเนื้อที่เพียงพอ มีถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามระยะเวลา รวมถึงให้ถือปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเป็นอย่างดี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน