26/06/2024

(สุรินทร์) โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร “ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้”

(สุรินทร์) โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร “ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้”

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร “ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” มี พันเอก พรพิเชษฐ เกษพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายแพทย์ เผด็จ หนูพันธ์ นายแพทย์เขียวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบชี เป็นภัยเงียบของทุกภูมิภาคทั่วโลก

ดังจะเห็นได้จาก ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เมื่อปีพุทธศักราช 2565 พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 257 ล้านคน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง 71 ล้านคน สำหรับประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประมาณ 2.2-3 ล้านคน และผู้ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชี 3-8 แสนคน ซึ่งพบมากในวัย 30 ปีขึ้นไป จากสถิติการรักษาผู้ป่วยโรคตับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีพุทธศักราช 2565-2566 พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 2055 และ 2325 คน เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 424 และ 499 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งสองชนิดองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกจึงได้กำหนดเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับ อักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี ภายในปีพุทธศักราช 2573

ประกอบด้วย ลดการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบีรายใหม่ ร้อยละ 95 ลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชีรายใหม่ ร้อยละ 80 เพิ่มการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ ร้อยละ 90 เพิ่มการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับ อักเสบได้มากกว่าร้อยละ 80 และ ลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบบี และชี ลดลงร้อยละ 65 โดยใช้มาตรการรณรงค์ป้องกันและดูแลรักษาที่สำคัญ ได้แก่ การให้ ความรู้ การให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโดยเร็วและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ

โดย มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไร บริหารงานโดยคณะ อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 และได้รับเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 999 (ฉบับที่ 771) ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงการให้ความรู้ และตรวจตับสัญจรขึ้น เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคให้ลงถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้บริการตรวจ คัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจพังผืดในตับแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใข้จ่าย ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บีและไวรัสตับอักเสบซี ให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช 2573

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป