21/02/2024

ตาก – นายอำเภอแม่สอดนำกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกรับบริจาคโลหิต ที่บริษัทแม่สอดเซรามิค จำกัด

ตาก – นายอำเภอแม่สอดนำกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกรับบริจาคโลหิต ที่บริษัทแม่สอดเซรามิค จำกัด
ณ บริษัท แม่สอดเซรามิค จำกัด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด และบริษัท แม่สอดเซรามิค จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมในการสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาจำนวนมาก โดยมี พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้โลหิต จำนวน 51 ยูนิต 22,950 ซีซี สำหรับโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิต ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด หรือการออกหน่วยครั้งต่อไป กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิต ในครั้งต่อไป
//////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป