22/02/2024

กำแพงเพชร – จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567

กำแพงเพชร – จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567
ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและการปฏิบัติตามกฎจราจรให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลง รวมทั้งลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมการทาสีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อีกด้วย….////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป