27/02/2024

นครปฐม-พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567 “ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

นครปฐม-พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567 “ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

 


วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ปลัดอำเภอกำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดพิธีดังกล่าวฯ ในการนี้นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐ์วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะนักกีฬา

โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีแนวคิดการจัดการแข่งขันครั้งนี้ คือ 1. Green การรักษาสิ่งแวดล้อม 2. Clean ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา

3. Healthy การมีสุขภาพกายใจที่ดี และ 4. Wellness ความเป็นอยู่ที่ดีจะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน และ สัตว์นำโชค ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เป็นไก่พันธุ์ “ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” ชื่อ “พี่แสนและน้องแพง” ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีนักกีฬาและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 109 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาทั้งหมด 32 ชนิดกีฬา ต่อสาธารณะชนได้รับรู้รับทราบตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 10 วัน ณ อาคารบริหาร กลุ่มอาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน