27/02/2024

ฉะเชิงเทรา-สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดงานคืนสู่เหย้า84ปีสารภีคืนถิ่น”

ฉะเชิงเทรา-สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดงานคืนสู่เหย้า84ปีสารภีคืนถิ่น”


วันที่ 27 ม.ค. 67 เวลา 19.19 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานคืนสู่เหย้า “84 ปี สารภีคืนถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
นายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2483 ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และได้เปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามลำดับ และในปีนี้ พ.ศ.2567 เป็นปีที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีอายุครบรอบ 84 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้า “84 ปี สารภีคืนถิ่น” ในวันนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภายในงานมีการบูรณาการการมีส่วนร่วม ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมถึงเครือข่ายของคณะกรรมการ

เช่น การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิต การแสดงของนักศึกษาจีน การแสดงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรีสากล การวาดภาพประกอบดนตรี โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม การแสดงของของคุณจ็อบ นิธิ สมุทรโครจร คุณโกสินทร์ ราชกรม คุณมิคกี้ ศิลปิน ยุค 90 จากแกรมมี่ การมอบทุนการศึกษา 500,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ชนะการออกแบบ ตรา ครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป