22/02/2024

เชียงใหม่-ไร่ขนุนกรุ๊ป ร่วมกับ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดโครงการ ” English We Like

เชียงใหม่-ไร่ขนุนกรุ๊ป ร่วมกับ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดโครงการ ” English We Like

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ไร่ขนุนกรุ๊ป ร่วมกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดโครงการ English we Like เทคนิคการฝึกการพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยมี นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการ ” English We Like” เป็นการติวสอนภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบของปีที่ผ่าน ๆ มา เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาเป็นปีที่17นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การทดลองทำข้อสอบของปีที่ผ่านมา ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพ ของตนเองต่อไป

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ ” English We Like โดยมี บริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และดำเนินโครงการนี้ มาเป็นปีที่ 17 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงให้จัดโครงการ “English We Like  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะ นอกเหนือจากในบทเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ให้เด็กมีเทคนิคในการทำข้อสอบ TGAT – Eng
เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ ” English We Like  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้ อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เทคนิคการจำ คำศัพท์โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการ ทำข้อสอบ TGAT- Eng โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดโครงการในครั้งนี้
จาก บริษัท วินคอลมาเก็ดติ้ง จำกัด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (มหาชน)จำกัด บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ (มหาชน)จำกัด  บริษัท
ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด  บริษัท คิง เฮลธ์ แคร์ จำกัด  บริษัท คิวพี (ประเทศไทย จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป