24/06/2024

นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลงานในพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร The Media รุ่นที่4

นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลงานในพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร The Media รุ่นที่4

นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลงานในพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร The Media รุ่นที่4 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต วานนี้ (30ม.ค.67)
.
โดยมี ดร.ธีรพล มั่นพิริยะกุล และดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร The Media 4 พร้อมทั้ง ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย ,ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ , คุณธนนนท ตุลาวสันต์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร The Media รุ่นที่4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และความปลาบปลื้มของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Media 4 ที่ต่างได้รับความรู้จากหลักสูตรนี้ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป