24/06/2024

กำแพงเพชร – จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำแพงเพชร – จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ห้องประชุมปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้มีปลัดอำเภอ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปกครอง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 คน โดยโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการข่าว การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าว และการเขียนข่าวตลอดจนนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ อีกด้วย////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป