26/06/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพช ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุเกิน ๑๐๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๔ ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้แก่
นายโฮม สีลา อายุ ๑๐๑ ปี
นางส้มลิ้ม ฤทธิ์เอี่ยม อายุ ๑๐๑ ปี
นางมัน คำจันทร์ อายุ ๑๐๑ ปี
นางประจบ โสพิน อายุ ๑๐๑ ปี
ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้สำรวจลงพื้นที่ ผลปรากฏว่ามีผู้สูงอายุเกิน ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ดำเนินการจัดอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อรับมอบถุงยังชีพพระราชทานสำหรับส่งต่อให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปในการเยี่ยมบ้านฯ จำนวน ๕๓ ราย ซึ่งเป็นผู้รักษาสุขภาพและพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุโดยทั่วไป และเป็นมิ่งขวัญแก่วงศ์สกุลสืบไป

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินให้ความช่วยเหลือรายละ ๒,๐๐๐ บาท เครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ ๑ ชุด และน้ำดื่ม รายละ ๒ แพ็ค/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป