22/02/2024

ปทุมธานี-ส่งท้ายโครงการธรรมยาตรา พุทธศาสนิกชนร่วมรูปจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดพระธรรมกาย

ปทุมธานี-ส่งท้ายโครงการธรรมยาตรา พุทธศาสนิกชนร่วมรูปจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลวงพ่อทัตตชีโว เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 โดยมีพระธรรมยาตรา จำนวน 1,140 รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้แทนพสกนิกรเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง และ รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 12 กล่าวว่า ตลอดเดือนมกราคม พระธรรมยาตราทั้ง 1,140 รูป ดำเนินกิจวัตรตามบทฝึกพระใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ถวายมหาสังฆทานแด่วัดในชุมชน รวม 368 วัด เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา, ทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น รวม 31 วัด, มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเยาวชนในชุมชน รวม 30 ทุน เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักวัดในท้องถิ่นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามหลัก “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) การรณรงค์รักษา ศีล 5 ในหมู่ประชาชน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) ของคณะสงฆ์ไทย เพื่อนำบุญที่เกิดขึ้นน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ด้วย
สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจุดประทีปเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จัดให้มีขึ้นในพื้นที่อนุสรณ์สถานอันเกี่ยวเนื่องกับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมา มาแล้ว 6 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ม.ค. ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โลตัสแลนต์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ม.ค. ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อนุสรณ์สถานลำดับที่ 3 สถานที่เกิดในเพศสมณะ ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ม.ค. ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 24 ม.ค. ณ อนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก ครั้งที่ 6 ณ อาคารธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย และ ครั้งนี้เป็นสุดท้าย ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง เป็นพุทธประเพณีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม ของทุกปี สามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ www.ธรรมยาตรา.com, www.dhammakaya.net, www.gbnus.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1234

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป