21/02/2024

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ในงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 2567

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ในงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 2567

 


ค่ำวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดินแบบการกุศล “สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ในงานกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณประโยชน์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานเดินแบบการกุศล ภายใต้ชื่องาน “สืบสานตานานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงเป็นการส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนได้ดีขึ้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดเดินแบบ ด้วยชุดผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เป็นนายแบบนางแบบ ที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับผ้าไทยให้ใส่ได้กันทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกโอกาส ที่จะแสดงถึงความเป็นเลิศในด้านผ้าไทยของจังหวัดน้อยเอ็ด ต่อไป โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห) 081-377-2689 087-864-4400

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป