24/06/2024

ปทุมธานี “นายกแจ๊ส” นายกอบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สสส.ผลักดันนโยบายสาธารณะ อาหารปลอดภัย

ปทุมธานี “นายกแจ๊ส” นายกอบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สสส.ผลักดันนโยบายสาธารณะ อาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย(ดร.จิ) ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยฯ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) ดร.วิฑูร อินทจันท์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร นายประกาศิต ทองอินศรี ผู้นำทีมพี่เลี้ยง สสส. ปทุมธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าพบท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อหารือ การขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

และนำเสนอนโยบายสาธารณะร่วมมือกันเพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน มีความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ และการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาวะ ดังนี้ 1. มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการเพาะปลูก และปลูกพืชผักปลอดภัยเข้าสู่ครัวอาหารกลางวัน 2.มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนปลูกพืชผักในครัวเรือนและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อการแบ่งปัน หรือจำหน่ายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในชุมชน 3.มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียน และประชาชนในชุมชน เพิ่มสัดส่วนการบริโภคอาหารอย่างสมดุล สู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน


ภายใต้สโลแกน “ชุมชนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ผลักดันให้เป็นนโยบายจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้มีการหารือแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง สสส.กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการเปิด “ตลาดเขียว” เพื่ออาหารปลอดภัยแก่ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีส่วนช่วยเกษตรกรให้มีพื้นที่ในการขายสินค้าเกษตรชัดเจนยิ่งขึ้น “สสส.โดยโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารในโรงเรียนและชุมชน มีความมุ่งเน้นในการสร้างให้เกิดพื้นที่กระจายผลผลิตการเกษตร และวัตถุดิบจากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำอาหารที่ปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้างานสร้างรายได้ด้วยกลไกลชุมชน และยังเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งวัฒนธรรมของผู้บริโภค และความรู้ทางโภชนาการ ซึ่งจะเป็นโมเดลที่ช่วยให้ห่วงโซ่อาหารสมบูรณ์ และผู้บริโภคได้ของดี มีสุขภาพดีด้วย” ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย กล่าว

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป