24/06/2024

จัดใหญ่ ครบรอบ 1 ทศวรรษ เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 10 ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ

จัดใหญ่ ครบรอบ 1 ทศวรรษ เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 10 ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ


เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันนี้ 2 ก.พ.67 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์”ครั้งที่ 10 โดยมี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์, นายธนพงศ์ โคตรมณี นายกเทศมนตรีเขาชัจรรย์, นางสาวอุไร มุกประดับทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 10 แล้ว โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รวม ทั้งเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 และในปี 2567 นี้ถือว่า ครบรอบ 1 ทศวรรษของการจัดงานอีกด้วย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมประทีปจากชุมชนต่าง ๆ และการแสดงโขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศึกโรมคัล ทศกัณฐ์พ่าย” ที่มีนักดนตรี นักพากย์และผู้แสดงรวมกว่า 100 ชีวิต ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีคาดหวังว่าการจัดงานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ และปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรีต่อไป

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป