21/02/2024

จันทบุรี-จัดงาน Fruit Innovation Fair 2024 ส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการปลูก แปรรูป การค้าขาย และคลังความรู้ด้านผลไม้เมืองร้อนในภูมิภาคเอเชีย

จันทบุรี-จัดงาน Fruit Innovation Fair 2024 ส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการปลูก แปรรูป การค้าขาย และคลังความรู้ด้านผลไม้เมืองร้อนในภูมิภาคเอเชีย

วันนี้ ( 2 ก.พ.67 ) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชั้น 2 อำเภอเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “กิจกรรม Fruit Innovation Fair Chanthaburi” โดยหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการปลูก แปรรูป การค้าขาย และคลังความรู้ด้านผลไม้เมืองร้อนในภูมิภาคเอเชีย เติมเต็มระบบนิเวศทางธุรกิจผลไม้เมืองร้อนไทยสู่รูปแบบมาตรฐานสากลผ่านการจัดงานแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการ และการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงองค์ความรู้การปลูกผลไม้เมืองร้อน การบริหารจัดการฟาร์ม การแปรรูป และการค้าขาย

โดยให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานของเอเชีย และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชาวสวนผลไม้เมืองร้อนไทยและผู้ประกอบการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต งาน Fruit Innovation Fair 2024 ครั้งนี้ได้จัดขึ้นจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะมีการแสดงสินค้าเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยได้รับความร่วมมือจากบูทของบริษัทต่างๆ ที่นำเสนอนวัตกรรมด้านการเกษตร อาทิ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปโมเดลต้นแบบการบริการด้านการเงิน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนใบ GAP การขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร และอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน และมีการจัดสัมมนาวิชาการตลอดทั้งงาน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเป็นนักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป