22/02/2024

“ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน จอปราคี”

“ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน จอปราคี”

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์เวลา 13:00 น.ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่บนฐานปฏิบัติการ “จอปราคี” ซึ่งเป็น ฐานปฏิบัติการที่อยู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน อยู่บนยอดเขาสูง 950 เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยกลุ่มนักธุรกิจที่มาด้วยกับคณะได้มอบแผงและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ตลอดจน เสบียงบางส่วนเพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ และ รู้ถึงความยากลำบากในการเดินทางขึ้นซึ่งถ้าหน้าฝนไม่สามารถเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ได้เลย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเดินทางจากพื้นราบจนถึงยอดดอยโดยรถจักรยานยนต์เท่านั้นถ้าใช้การเดินทางโดยทางเท้าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง วันนี้ถึงเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชามามอบให้กับกำลังพลทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนฐานปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป