21/02/2024

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567

วันนี้( 4 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 19.30 น. ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด) นายชูศักดิ์ ราชบุรี, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ, นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตรจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนที่มาเที่ยวงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมกันจัดหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำสลากกาชาดการกุศลจำหน่าย ฉบับละ 100 บาท จำนวน 100,000 ฉบับ และได้กำหนดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 เพื่อหารายได้มาจัดทำเป็นงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย อาทิเช่น ด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุบัติภัย อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยหนาว อีกทั้ง ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ ISUZU MU-X 1.9 ACTIVE A/T จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 95957 รางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์กระบะ ISUZU NEW D-MAX SPACECAB 1.9 DDI S M/T จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 64462 รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i รางวัลละ 1 คัน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 00272, 14517, 63157 รางวัลที่ 4 เป็นเครื่องซักผ้า ชนิด 2 ถัง รางวัลละ 1 เครื่อง จำนวน 20 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 09215, 11670, 16144, 26490, 27031, 33956, 34009, 34879, 36740, 36893, 47380, 55977, 63432, 71780, 72610, 75527, 80297, 82977, 88643, 93682 รางวัลที่ 5 ตู้เย็น Haier ขนาด 5.2 คิว รางวัลละ 1 เครื่อง จำนวน 20 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 00763, 02799, 05462, 10988, 15737, 27790, 36635, 39382, 40011, 41665, 51187, 53330, 63381, 65789, 71313, 73293, 79037,

86429, 89878, 94867 รางวัลที่ 6 โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว รางวัลละ 1 เครื่อง จำนวน 20 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 07453, 07495, 12831, 25592, 30004, 31575, 35805, 38626, 39522, 40317, 45654, 46926, 67810, 71606, 78622, 83938, 87726, 88519, 91687, 97506 ในส่วนรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ครั้งละ 100 รางวัล รวม 200 รางวัล เป็นรถจักรยาน รางวัลละ 1 คัน คือ หมายเลข 410 และ 959 ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากที่มาขอรับเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวบุคคล ติดต่อขอรับรางวัลในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043511511 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป