27/02/2024

เพชรบูรณ์-“เพชรบัวทอง”สุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ปี 2567 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพชรบูรณ์-“เพชรบัวทอง”สุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ปี 2567 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณเวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ นางขันทอง มอญคำ ที่ส่งมะขามพันธุ์เพชรบัวทอง เข้าประกวด และได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมี นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วมพิธี

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประกวดมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู/พันธุ์ขันตี/พันธุ์สีทอง/พันธุ์ประกายทอง และพันธุ์อื่นๆ และนำมะขามหวาน 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาคัดเลือก เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่สวนที่ได้รับรางวัลเก็บคะแนน โดยจะต้องเป็นสวนที่มีการบริหารจัดการสวนสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขามสามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้

ซึ่งผลการคัดเลือก ได้คัดมะขามหวานพันธุ์เพชรบัวทอง ที่ส่งเข้าประกวดในพันธุ์อื่นๆ ของนางขันทอง มอญคำ เกษตรกรตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชนะเลิศ เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มะขามหวานพันธุ์เพชรบัวทองเป็นมะขามหวานสายพันธุ์ใหม่ เดิมเป็นมะขามหวานที่มาจากสวนของยายบัวมีลักษณะฝักใหญ่ รสชาติหวานให้ผลผลิตสูง ซึ่งเมื่อนายมณเฑียร(เจ้าของไร่มณเทียร) ได้ลองชิมและติดใจรสชาติ จึงได้นำมาขยายพันธุ์ต่อ ในปัจจุบันจึงมีแต่มะขามหวานไร่มณเฑียรเท่านั้นที่ปลูกมะขามหวานพันธุ์นี้อยู่

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์