21/02/2024

กำแพงเพชร – ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานที่ต่อใบอนุญาตการเล่นพนันชนไก่ จำนวน 3 แห่ง

กำแพงเพชร – ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานที่ต่อใบอนุญาตการเล่นพนันชนไก่ จำนวน 3 แห่ง

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการตรวจสถานที่ขอต่อใบอนุญาตการเล่นพนันชนไก่ จำนวน 3 แห่ง ที่ อ.ปางศิลาทอง , อ.บึงสามัคคี และ อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมี จ่าจังหวัดฯ , ปกครองจังหวัดฯ , ปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการลงพื้นที่ฯ

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันตรวจสถานที่ขอต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ทั้ง 3 แห่ง โดยผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป