22/02/2024

รองวุฒิศักดิ์ติดตามงานส่วนปกครอง กำชับให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและป้องปรามอย่างต่อเนื่อง หากยังฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

รองวุฒิศักดิ์ติดตามงานส่วนปกครอง กำชับให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและป้องปรามอย่างต่อเนื่อง หากยังฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

(8 ก.พ.67) เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมส่วนปกครอง สำนักปลัดเมืองพัทยา โดยมีนายปรีชา ค้าขาย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนปกครอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

การประชุมครั้งนี้รองนายกเมืองพัทยาได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่ได้มอบหมายสั่งการในการประชุมครั้งที่แล้วของทุกฝ่ายในส่วนปกครอง สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้แก่ การตั้งวางสิ่งของหรือตั้งร้านค้าขายรุกล้ำพื้นที่ทางเท้า/ทางสาธารณะ, การลักลอบปล่อยเช่าเก้าอี้ชายหาดจอมเทียน, การส่งเสียงดังเกินมาตรฐานของสถานบันเทิงในพื้นที่ตลาดทรีทาวน์ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน โดย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนปกครอง ได้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ว่าส่วนปกครองได้ทำการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิญตัวผู้ประกอบการที่ลักลอบปล่อยเก้าอี้ชายหาดจอมเทียนไปยังสำนักงานเทศกิจเขตจอมเทียน ชี้แจง ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือไม่ให้ลักลอบปล่อยเช่าเก้าอี้ชายหาดอีก

พร้อมทั้งลงพื้นที่กวดขัน ป้องปรามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตใช้เสียง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ตลาดทรีทาวน์กรณีมีการใช้เสียงดังเกินมาตรฐาน สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน โดยขอความร่วมมือให้ทำการแสดงดนตรีเป็นแบบปิด ไม่ให้เป็นการแสดงดนตรีสด และให้หันลำโพงเข้าหาร้าน เพื่อลดเสียงดังรบกวน เนื่องจากพื้นที่โล่งแจ้งจะทำให้เกิดเสียงดังออกไปรบกวนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้นายวุฒิศักดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายสั่งการเพิ่มเติมกรณีได้รับการร้องเรียนเรื่องมีการรีดไถนักท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) และเรื่องห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด ให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและป้องปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว หากยังมีการฝ่าฝืน หรือพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจังตามความผิดทางพินัย ไม่มีข้อยกเว้น และให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป