27/02/2024

เพชรบูรณ์ – ทธ. ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ”

เพชรบูรณ์ – ทธ. ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ”
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ และเครือข่ายอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวรายงาน และนายจีรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ ณ วัดซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสร้าง Soft power ทางด้านแหล่งธรณีวิทยาให้กับ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานประวัติศาสตร์ตามนโยบาย  ของรัฐบาลเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอุทยานธรณีกับแหล่งมรดกโลกศรีเทพเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นานขึ้น”
นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทย  มีอุทยานธรณีระดับโลก 2 แห่ง อุทยานธรณีระดับประเทศ 3 แห่ง และอุทยานธรณีท้องถิ่น 5 แห่ง  โดยกรมทรัพยากรธรณีดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอุทยานธรณีในประเทศไทยผ่านกลไกคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี และมีโครงการรองรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล กรมทรัพยากรธรณี จึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง โดยมีระยะทาง 3 ระยะ ประกอบด้วย
1) ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 11.5 KM.
2) ประเภท Fun Run Trail ระยะทาง 3 KM.
3) ประเภท VIP Walk ระยะทาง 1.5 KM.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ “เชื่อมโยงแหล่งดึกดำบรรพ์กับแหล่งอารยธรรม” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ตลอดเส้นทางการวิ่ง จำนวน 13 บอร์ด ประกอบด้วย
ซากดึกดำบรรพ์สายพันธุ์แห่งบ้านโภชน์ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ธรณีวิทยาสร้างอัตลักษณ์ให้เศรษฐกิจชุมชน ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด  ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์ น้ำตกเสาหินอัคนี ประเภทซากดึกดำบรรพ์ อุทยานธรณีคืออะไร ธรณีวิทยาประเทศไทย ซากดึกดำบรรพ์คืออะไร แผนที่อุทยานธรณีประเทศไทย ธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ ศิลปะทวารวดีกับแหล่งธรณีวิทยา กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ แหล่งซากดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์ ท้องทะเลดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์
รวมทั้ง กองทัพมาสคอต หอยนอติลอยด์ ขนาดสูง 4 เมตร หุ่นจำลองไดโนเสาร์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มะม่วง และมะขามแห่งท้องทะเลดึกดำบรรพ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางธรณีวิทยาทำให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาอยู่ในจังหวัดนานขึ้น อีกทั้ง ชุมชนในพื้นที่มีความหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ทำให้รู้จักพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรที่สำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 500 คน