22/02/2024

ร้อยเอ็ด-รวมใจทอดถวายผ้าป่าการกุศลสมทบกองทุนคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-รวมใจทอดถวายผ้าป่าการกุศลสมทบกองทุนคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้( 11 กุมภาพันธ์ 2567 ) เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าป่าการกุศล สมทบกองทุนคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลาทานบารมี วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรับมอบเงิน ซึ่งในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าฯ พร้อมถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชน ร่วมการทอดผ้าป่าครั้งนี้ จำนวนมาก

สำหรับการจัดพิธีทอดถวายผ้าป่าการกุศล ดังกล่าวฯ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีมติให้จัดตั้งกองทุนฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้ใช้เป็นทุนสำรองในการพัฒนาคณะสงฆ์ทั้งด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ การสาธารณูปการ การศาสนวิเทศ และยังเป็นการสนับสนุนอนุเคราะห์ สงเคราะห์ แก่พระภิกษุ สามเณร

ตลอดจนพุทธศาสนิกชนตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ซึ่งการทอดผ้าป่าการกุศลในครั้งนี้ มีพระเถรานุเถระ ในจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน คหบดี และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาค เป็นยอดเงินในเบื้องต้น กว่า 30,00,000บาท(สามล้านบาท)

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป