21/02/2024

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน พาเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านต่อแพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน พาเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านต่อแพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ที่วัดต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมในกิจกรรม ผู้ว่าพาเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านต่อแพ โดยได้เยี่ยมชมความสวยงามของวัดต่อแพ และเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
สำหรับ วัดต่อแพเป็นวัดที่มีความเป็นมาเก่าแก่ สันนิษฐานว่าเป็นวัดของชาวลัวะ หรือละว้า ต่อมามีการบูรณะวัด ของชาวบ้านเมืองปอน บ้านขุนยวม และบ้านต่อแพ จุดเด่นของวัดแห่งนี้มี วัตถุโบราณล้ำค่า อาทิ ผ้าม่านเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี ทำด้วยกำมะหยี่ ประดับลูกปัด มุก และทับทิม ปักเย็บด้วยมือทำในพม่า เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ นอกจากนั้นยังมีโบราณวัตถุ และโบราณสถานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ วิหารของวัดมีหลังคาสูง จนได้รับการยกย่องว่า เป็นวิหารที่สวยงามที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดอนุรักษ์พันธ์ปลา และเยี่ยมชมศูนย์ศิลปหัตถกรรม การทำปานซอย ชมการสาธิตการทำปานซอย หรือ ต้องลาย ซึ่งเป็นการฉลุลายสังกะสีแบบไทใหญ่ ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ใกล้จะสูญหายไป คำว่า “ปานซอย” หมายถึง การฉลุลวดลายลงบนแผ่นโลหะ ในอดีตนิยมใช้เป็นของตกแต่งประดับวัด โดยวัสดุที่ใช้ทำมักมาจากโลหะ นอกจากนั้น คณะยังได้เยี่ยมชมวิธีชีวิตของชาวบ้านที่พิพิธภัณฑ์วัดต่อแพ อีกด้วย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TP MAP ที่ครัวเรือน มีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ พร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จำนวน 3 ครอบครัว โอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา ของนายจรุญ จันทรตะกอง และศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป