15/04/2024

เชียงใหม่-“วันเดย์ทริป เส้นทางสายศรัทธา”ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา

เปิดเส้นทางสายมู “เส้นทางที่ 3 เส้นทางสายศรัทธา” ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่-พร้าว)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสายศรัทธา”ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา” “เส้นทางที่ 3 เส้นทางสายศรัทธา” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างคุณค่าต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์รูปแบบใหม่ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการเดินทางท่องเที่ยว

ดังนั้น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีแนวคิดในการบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เปิด”เส้นทางที่ 3 เส้นทางสายศรัทธา” ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ทำบุญ ตักบาตรโชติกา


ณ วัดเจดีย์หลวง ในตอนเช้า จากนั้น เดินทางไปเส้นทางสายศรัทธา ที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สักการะอนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ ขาวอนาลโย กราบไหว้หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ตามรอยเท้า “หลวงปู่มั่น” จารึกไว้ในล้านนา ที่วัดป่าอาจารย์มั่นภูริทัตโต และปิดท้ายทริป ด้วย ไปกราบไหว้ ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุกลางใจเมือง เดินทางกลับเชียงใหม่ จบทริป เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธา มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักท่องเที่ยว บริษัททัวร์ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว จำนวน 30 คน

คาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ประสบการณ์ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศกาลประเพณี รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน ความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตำนาน เรื่องเล่า และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ซึ่งจะมีการนำนโยบายด้านการส่งเสริม Soft power ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในด้าน อาหาร (Food)และเทศกาลประเพณีไทย (Festival) เข้าไปสอดแทรกอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเส้นทาง

อนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย อำเภอพร้าว ตั้งอยู่ ณ ตำบลโหล่งขอด (เสนาสนะป่ากลางทุ่งนา บ้านโหล่งขอด) ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร พระวัฒนา ฐิตชมฺโม (ตุ๊โอ๋) โทร. 09-1163-9651

หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 064 551 6807

วัดป่าอาจารย์มั่นภูริทัตโต อำเภอพร้าว ตั้งอยู่ที่ตั้ง : 75 หมู่ 6 บ้านแม่กอย ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 080-129-0545 (ไวยาวัจกรวัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต)

ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุกลางใจเมือง อำเภอพร้าว ตั้งอยู่ เลขที่ 262 บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่เวลาทำการ : เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 19.00 น. เบอร์โทร 084 860 5847

ร้านครัวเข้าเส้น :ที่อยู่ วัดป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 10.00-22.00 น.
เบอร์โทร 065 445 6393

ร้านชาหอมบ้านคุณยาย :12 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 07.30-16.30 น. เบอร์โทร 081 535 2663

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป