15/04/2024

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี วัดอินทรวิหาร นมัสการและทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต ชมฟรี! คอนเสิร์ต ช็อป! ชิม! สินค้าและอาหารมากมาย 1 – 10 มี.ค.67 นี้

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี วัดอินทรวิหาร นมัสการและทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต ชมฟรี! คอนเสิร์ต ช็อป! ชิม! สินค้าและอาหารมากมาย 1 – 10 มี.ค.67 นี้

“บุญยิ่งใหญ่ บุญประเสริฐ บุญเป็นเลิศ”

1 – 10 มีนาคม พ.ศ.2567 เชิญร่วมบุญยิ่งใหญ่ นมัสการและทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต ทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เชิงสะพานพระราม 8 บางขุนพรหม กรุงเทพฯ
.
ชมฟรี! คอนเสิร์ตดนตรีลูกทุ่งท็อปไลน์มิวสิค การประกวดธิดาหลวงพ่อโต การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงทุนการศึกษา การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง ช็อป! ชิม! สินค้าและอาหารมากมาย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 282 3173

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน