15/04/2024

ผอ.ประถมสงขลา 2 ลงพื้นที่เป็นกำลังใจ นร.รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

ผอ.ประถมสงขลา 2 ลงพื้นที่เป็นกำลังใจ นร.รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กล่าวต้อนรับประธาน คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ นำโดยนายเลอศักดิ์ รัชฌาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษกร์ธานี เขต 2 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอรอนงค์ อุทารเวสารัช รอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายประนอบ คงสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้บริหารและคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านควนเนียง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ


การประเมินต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ เพื่อรับคำเสนอแนะ เติมเต็ม เป็นกำลังใจกับทีมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านควนเนียง เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งมีนางสาวอรณิชชา ไชยพูล
ผอ.โรงเรียนบ้านควนเนียง พร้อมคณะครผุ นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับการประเมิน และน้อมรับคำแนะนำ
ณ โรงเรียนบ้านควนเนียง หมู่ที่ 2 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป