15/04/2024

ตาก – อำเภอแม่สอดจับจริง!!! หลังเกิดกรณีปรากฏข่าวสารในโซเชียลว่า มีการเผาในพื้นที่การเกษตร

ตาก – อำเภอแม่สอดจับจริง!!! หลังเกิดกรณีปรากฏข่าวสารในโซเชียลว่า มีการเผาในพื้นที่การเกษตร
วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 น.ที่ผ่านมา นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด ได้สั่งการให้ นางชญาภา สุบรรณพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดป้องกันอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภกิจ ศรีไพร สวป.สภ.แม่สอด, ร.ต.นลธวัช ตระกูลสา ผบ.มว.ปล.ที่ 3 ร้อย.ร.431 ฉก.ราชมนู, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9,15 สมาชิก อส.อ.แม่สอด 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ณ บ้านแม่กื้ดใหม่ดอนสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา พบว่า นางจันทร์สม ปาละมี (เจ้าของที่ดิน) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก อายุ 61 ปี มีพื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวโพด จำนวน 18 ไร่ ได้ทำการจุดเผาไร่ข้าวโพด เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 18.00 น. โดยเจ้าของที่ดิน ได้ขออนุญาตเผาจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 พร้อมทั้งได้ประสานขอรถน้ำจาก อบต.แม่กาษา มาไว้เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อเพลิงเกิดการลุกลาม ได้ทำแนวกันไฟก่อนดำเนินการเผาไร่ข้าวโพด พร้อมทั้งได้เตรียมลูกจ้างการเกษตรไว้คอยช่วยดับไฟ การที่ต้องเผาก่อน เนื่องจากกลัวว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดเพลิงไหม้และนำอันตรายมาให้กับบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณติดกับพื้นที่เกษตรได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ ในช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 ตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก โดยออกพบปะพูดคุย ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้งดการเผาในทุกลักษณะ และช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุไฟป่า แจ้งเหตุผู้ลักลอบเผาป่าในพื้นที่ อีกทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกวัน จัดชุดปฏิบัติการเครือข่ายดับไฟป่าฯ จำนวน 30 ชุด ประกอบด้วย
1.ชุดปฏิบัติการเครือข่ายของกรมป่าไม้ฯ จำนวน 19 ชุด
2.ชุดปฏิบัติการเครือข่ายของอำเภอแม่สอดฯ จำนวน 11 ชุด
ตามคำสั่งอำเภอแม่สอด ที่ 17/2567 เรื่องการแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อำเภอแม่สอด จังหวัดตากประจำปี 2567 โดยมีหน้าที่ออกลาดตระเวน จัดทำแนวกันไฟ ออกปฏิบัติการควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปที่อื่น ห้ามเผาเด็ดขาดในห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2567หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จึงเห็นว่า เกษตรกร ได้ดำเนินการตามแนวทางจังหวัดกำหนดไว้ ไม่ได้อยู่ในช่วงการห้ามเผาโดยเด็ดขาด ห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 ///////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป