16/06/2024

ร้อยเอ็ด…นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล รวมมิตรคิดทำดี101 ยูธคัพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ

ร้อยเอ็ด…นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล รวมมิตรคิดทำดี101 ยูธคัพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หวังเป็นบันใดขั้นแรกสู่การพัฒนาวงการฟุตบอลในจังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้(2 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปภัมถ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล รายการ รวมมิตรคิดทำดี101 ยูธคัพ ครั้งที่1 ประจำปี 2567 โดยมีนายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี กล่าวว่า ขอบคุณนายวุฒิภัทร คงมั่น ท่านที่ปรึกษาชมรมฯที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ ขอบคุณท่านายกเทศมนตรีตำบลธงธานี ท่านปลัดเทศบาลฯที่เมตตาอำนวยความสะดวกเรื่องสนามจัดการแข่งขัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นเครื่องเสียง เต้นท์ โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น ขอบคุณผู้ควบคุมทีมทุกท่านที่ส่งทีมของท่านเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ ตลอดจนกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล 7 คน รวมมิตรคิดทำดี101 ยูธคัพ ครั้งที่1ฯในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อระดมทุนเป็นทุนในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมของชมรมฯ เพื่อเปิดเวทีให้ลูกหลานเยาวชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตตบอลห่างไกลยาเสพติด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยความเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นต้น
โดยวันนี้มีภาคีเครือข่ายเช่นชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ (โหวดพิฆาต)นำโดยนายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฯ นำผู้บริหารชมรมฯร่วมกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงค่ำปิดการแข่งขัน ซึ่งบ่งบอกถึงความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ องค์กรชมรมฯ เป็นแบบอย่างที่ดีของความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้กับลูกหลายและเยาวชนได้เป็นแนวทางให้ปฎิบัติสืบต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล รายการ รวมมิตรคิดทำดี101 ยูธคัพ ครั้งที่1 ประจำปี 2567 ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ก่อนที่จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในช่วงท้ายของกิจกรรม ชนะเลิศที่1 ได้แก่ทีมอาจสามารถอาคาเดมี่ รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ทีมโรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จากจังหวัดยโสธร และรองชนะเลิศอันดับ2 ครองถ้วยร่วมกันระหว่างทีม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กับทีมยุวธิดาคลีนิค เป็นต้น
และอีกหนึ่งรางวัลที่รายการนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้คือรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา และการกุศล รางวัลนี้เป็นถ้วยรางวัลที่ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตยอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ตัวแทนมอบนายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลธงธานี
โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป