18/04/2024

กำแพงเพชร-ตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกและมูลค่ามันสำปะหลัง ปีการผลิต 2566/67

กำแพงเพชร-ตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกและมูลค่ามันสำปะหลัง ปีการผลิต 2566/67

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานคณะทำงาน นำคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ผู้แทนเกษตรจังหวัดฯ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดฯ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดฯ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยธนาคารผู้ให้กู้ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกและมูลค่ามันสำปะหลัง ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2) อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี2566/67 ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด 2.บจก.เค.พี.เอส ผลการตรวจสอบ พบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และดำรงสต็อกครอบคลุมมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยื่นขอรับชดเชยดอกเบี้ย/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป