14/04/2024

พิษณุโลก-กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ใจถึงใจไปทันทีกองบิน ๔๖ นำหน่วยมิตรประชา ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก-กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ใจถึงใจไปทันทีกองบิน ๔๖ นำหน่วยมิตรประชา ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 

นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะหัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ พร้อมด้วยคุณชลธิชา คล้ายพุฒ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖, รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เสนาธิการกองบิน ๔๖ จิตอาสา ๙๐๔ นำหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


โดยได้สร้างการรับรู้ด้านการบิน ซึ่งเป็นการฝึกภารกิจควบคุมไฟป่าของ ทอ. เพื่อความพร้อมและดำรงขีดความสามารถของหน่วยบินในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่างๆของประเทศ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงภารกิจควบคุมไฟป่าของทอ. ที่ช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน อย่างแท้จริง พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน ๔๖, การบริการตรวจโรคเบื้องต้น, บริการตัดผมชาย-หญิง, การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ พิธีมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน


นอกจากนี้ยังมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐๐ ผืน ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับการสนับสนุน จากโรงกรุงเทพพิษณุโลก บริษัทสิงห์สหภัณฑ์พิษณุโลก ชมรมภัตตาคารร้านอาหารจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านซำตะเคียน โรงเรียนบ้านตอเรือ และ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่การฝึกบินควบคุมไฟป่า ของ ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ ณ ตำบล วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

 

ปรีชา นุตจรัส รายงาน ข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป