18/04/2024

สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 มีนายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566


การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่ละสาขาวิชา ระดับ ปวส.2 และ ปวช.3 มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีคะแนนสูงสุด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป