18/04/2024

จันทบุรี-ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ไฟป่า โดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่

จันทบุรี-ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ไฟป่า โดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่

วันนี้ (7 มี.ค.67) เวลา14.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม/ประเมินสถานการณ์ และวางแผนการเผชิญเหตุการดับไฟป่า หลังจากได้รับรายงานจากสถานีควบคุมไฟป่าเขาสอยดาว ว่ามีสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณสันเขาแบ่งเขตแดนประเทศไทยและกัมพูชา โดยในฝั่งไทยติดลุกลามในบางส่วนของพื้นที่เขตป่าอนุรัษ์และป่าถาวร ม.3 และ ม.7 บ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

เบื้องต้นการเกิดไฟป่าในครั้งนี้ เป็นไฟป่าที่ติดลุกลามมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.67 ที่ผ่านมา และลุกลามมายังฝั่งประเทศไทย โดยหน่วยงานเผชิญเหตุไฟป่าตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าฯ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ จัดตั้งกลุ่มประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ตำบล อำเภอ และจังหวัด ประสานเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานดับไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรฯ ทั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดข้างเคียง เพื่อเข้าเผชิญเหตุดับไฟป่า พร้อมจัดทำแนวกันไฟหากมีแนวโน้มในการลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชน


และประสานหน่วยงานทหาร หน่วยงานกระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย และอื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ (เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำดับไฟ ฯลฯ) ในการควบคุมสถานการณ์ หากเกินศักยภาพในการควบคุม ของหน่วยควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ไฟป่า และติดตามข่าวจากราชการ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ โดบคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ลดผลกระทบและความสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งวันพรุ่งนี้กระทรวงทรัพยากรฯ จะส่งเฮลิตอปเตอร์ มาช่วยดับไฟ

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป