14/04/2024

(สุรินทร์)ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567

(สุรินทร์)ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567

 


วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. พลรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 ยานพาหนะที่จะออกปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่

รถบรรทุกน้ำ, รถครัวสนาม, รถพยาบาล, รถบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ยังได้มีการตรวจวัดควันดำตามค่ามาตรฐาน จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ มณฑลทหารบกที่ 25 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สาขาสุรินทร์ และในโอกาสนี้ ได้จัดกิจกรรม นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสว่างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ซึ่งแสดงให้ประชาชนได้มั่นใจได้ว่า ศบภ.มทบ.25 มีความพร้อมด้าน กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุน ประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
#จิตอาสาต้านภัยแล้ง#น้ำคือชีวิต#ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง
#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป