21/04/2024

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2567 และวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2567 และวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2567 และวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง และมีการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 9 ราย จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ ร้อยโทวรรณศิลป์ อินทรา สัสดีอำเภอแม่สอด เรื่องการรับรองวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ผ่านมา เรื่องเพื่อทราบ การรายงานสรุปการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและรายงานติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เรื่องแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน มีนาคม 2567 เรื่องการห้ามเผาโดยเด็ดขาด 61 วันในพื้นที่ จ.ตาก เรื่องการชะลอนำเข้า โค กระบือ แพะ แกะ จากประเทศเมียนม่าร์ เรื่องของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเรื่องอื่นๆ ///////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป