15/04/2024

เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน สมัยที่ 22 เพื่อแถลงผลงานที่ดำเนินการจัดทำในปี 2566 และกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม ได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีเกียรติ ร่วมงานฯ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน เป็นช่วงระหว่างในปี 2566 ตลอดระยะเวลา 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ทุกกิจกรรม ทุกโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านที่จะสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ และเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ยุคท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทและตั้งใจพัฒนาสมาคมธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ของเราอย่างนี้ต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน สมัยที่ 22 ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ได้มีการแนะนำคณะทำงาน กรรมการ และทีมที่ปรึกษา พร้อมทั้งแถลงผลงาน
ที่ดำเนินการจัดทำในปี 2566 และแถลงนโยบายที่จะดำเนินการในปี 2567 รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯชี้แจงงบบัญชีรายรับ-รายจ่ายรอบบัญชี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ตามลำดับ

นภาพร/เชียงใหม่