18/04/2024

แม่ฮ่องสอน-อำเภอปาย และ เมืองแม่ฮ่องสอน ระดมรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำ เร่งสร้างความชุ่มชื้น ลดปัญหาค่า PM 2.5 ที่พุ่งสูงระดับสีแดง

แม่ฮ่องสอน-อำเภอปาย และ เมืองแม่ฮ่องสอน ระดมรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำ เร่งสร้างความชุ่มชื้น ลดปัญหาค่า PM 2.5 ที่พุ่งสูงระดับสีแดง
นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ได้สั่งการให้ นายภูรีภัทร พิพัฒน์พงศธร ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นายพิเชษฐ พุ่มนวน และนายณัฐชนน วงค์ธิมา ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อำเภอปาย บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง โดยการระดมเจ้าหน้าที่ รถบรรทุกน้ำของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอุปกรณ์พ่นฉีดน้ำ เร่งสร้างความชื้น ลดหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันค่า PM2.5 วัดค่าได้ 163.3ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับสีแดง ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
เช่นเดียวกับที่ทาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของ นายสังคม คัดเชียนแสง นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ได้สั่งการให้นายสิทธิพร หมั่นไชย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ ตะกลือ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำของแต่ละหน่วยงานพ่นฉีดน้ำ เร่งสร้างความชื้น ลดหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันค่า PM2.5 วัดค่าได้ 130.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับสีแดง ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
โดยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่า วันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2567 ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุด ออตสปอตสะสม 2,023 จุด ค่า Pm เกินมาตรฐาน 3 สถานี รวม 20 วัน จุดความร้อนสะสมในแต่ละอำเภอ อ.ปาย 804 จุด อ.ปางมะผ้า 360 จุด อ.เมือง 291 จุด อ.ขุนยวม 60 จุด อ.แม่ลาน้อย 122 จุด อ.แม่สะเรียง 320 จุด และ อ.สบเมย 66 จุด คุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัด อ.ปาย ค่า PM2.5 สุงสุด วัดค่าได้ 163.3ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานี อ.เมือง ค่า PM2.5 วัดค่าได้ 130.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ สถานี อ.แม่สะเรียง ค่า PM2.5 สุงสุด วัดค่าได้ 54.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป