21/04/2024

แม่ฮ่องสอน-สูงชันดับไมได้ เร่งทำแนว สกัดไฟลุกลาม หลังพบจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแม่ยวมฝั่งขวาและซ้าย 5 จุด

แม่ฮ่องสอน-สูงชันดับไมได้ เร่งทำแนว สกัดไฟลุกลาม หลังพบจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแม่ยวมฝั่งขวาและซ้าย 5 จุด
ด้วยสภาพพื้นที่ป่าของแม่ฮ่องสอน การเกิดไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงชัน ยาก และ เสี่ยง ต่อการเข้าไปควบคุมไฟป่า ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันทำแนว ป้องกันการลุกลามของไฟ โดย นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เปิดเผยว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 5 (แม่สะเรียง) ได้รับแจ้งจุดความร้อน จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ท้องที่บ้านแม่ต๊อบเหนือ และ พื้นที่ฝั่งซ้าย อีก 2 จุด เจ้าหน้าที่ เข้าตรวจพื้นที่ ได้เข้าดับไฟในบางพื้นที่และบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าดับไฟได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชัน จึงทำแนวป้องกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างเป็นที่เรียบร้อย ผลการตรวจสอบ พื้นที่ถูกไฟไหม้ เสียหายทั้งหมด 61 ไร่ ซึ่งการเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟและป้องกันการลุกลามของไฟป่า สิ่งสำคัญ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ
ขณะที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่า วันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2567 ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุด ออตสปอตสะสม 2,023 จุด ค่า Pm เกินมาตรฐาน 3 สถานี รวม 20 วัน จุดความร้อนสะสมในแต่ละอำเภอ อ.ปาย 804 จุด อ.ปางมะผ้า 360 จุด อ.เมือง 291 จุด อ.ขุนยวม 60 จุด อ.แม่ลาน้อย 122 จุด อ.แม่สะเรียง 320 จุด และ อ.สบเมย 66 จุด คุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัด อ.ปาย ค่า PM2.5 สุงสุด วัดค่าได้ 163.3ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานี อ.เมือง ค่า PM2.5 วัดค่าได้ 130.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ สถานี อ.แม่สะเรียง ค่า PM2.5 สุงสุด วัดค่าได้ 54.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป