18/04/2024

ชุมพร – ชูแหล่งผลิตกาแฟสายพันธุโรบัสต้าอันดับ1ของประเทศในงาน Amazing Robusta ครั้งที่ 4

ชุมพร – ชูแหล่งผลิตกาแฟสายพันธุโรบัสต้าอันดับ1ของประเทศในงาน Amazing Robusta ครั้งที่ 4

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน Amazing Robusta @Chumphon โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อปลุกกระแสความนิยมกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รับรู้ต่อสื่อสังคมภายนอก พร้อมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นจากสินค้าทางการท่องเที่ยว “กาแฟสายพันธุโรบัสต้า” เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจด้านกาแฟ และประชาชนในจังหวัดชุมพร มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นายอำพล ธานีครุฑ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าว   จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2565 จังหวัดชุมพรเป็น แหล่งผลิตกาแฟสายพันธุ์ โรบัสต้า ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า 60,000 ไร่ ส่งออกผลผลิต 5,600 ตันแม้ว่าสถานการณ์กาแฟโรบัสต้าในภาคใต้มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นกาแฟและปลูกทุเรียนแทนประกอบกับภาวะแล้งยาวนาน อากาศที่ร้อนจัด ทำให้ติดผลน้อยส่งผลให้ภาพรวม ผลผลิตกาแฟทั้งประเทศลดลงสิ่งที่สวนทางกับผลผลิตกาแฟที่ลดลง นั่นคือ ร้านกาแฟเปิดใหม่ในจังหวัดชุมพร เพิ่มขึ้นกว่า 100 ร้านต่อปี กระจายไปทั่ว เห็นเด็กรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเพิ่มมากขึ้น

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า  มีเด็กรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับมีการ พัฒนาสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าให้ใด้คุณภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ-ยันปลายน้ำ คัดสายพันธุ์ การปลูก การเก็บ การตาก การสี ให้ได้กาแฟโรบัสต้าที่มีคุณภาพ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย    การจัดงานเป็นครั้งที่ 4 ได้รับความสนใจจากพ่อด้าประชาขนเข้วร่วมกิจกรรม Amazing Robusta @Chumphon ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าธุรกิจด้านกาแฟ ร้านอาหารและสินค้าโอทอป และ ฟู้ดทรัค เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 65 ร้าน กิจกรรมการแสดงดนตรี กิจกรรม โอมากาเซะคอฟฟี่ ผู้ร่วมงานชิมอาหาร และเครื่องดื่มกาแฟ กิจกรรม คอฟฟี่ ทอร์ค กิจกรรมจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ไปสู่บุคคลภายนอก ได้รู้จักกาแฟโรบัสต้า ชุมพรคุณภาพ มากขึ้นด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป