18/04/2024

แม่ฮ่องสอน-ชป.กร.306 กกล.นเรศวร ทหารพราน 36 ส่วนราชการและชาวบ้าน ร่วมทำแนวกันไฟ 2 หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ชายแดนเสาเหิน

แม่ฮ่องสอน-ชป.กร.306 กกล.นเรศวร ทหารพราน 36 ส่วนราชการและชาวบ้าน ร่วมทำแนวกันไฟ 2 หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ชายแดนเสาเหิน
ณ บริเวณแนวชายแดนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3108 ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 306 ร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36
โดย ร .ท. ภานุวัฒน์ เตชะปัญญาวุฒิ ผบ.ร้อย.ทพ.3606 ร.ต. ประสมศักดิ ใชยชนะ ชนะ หน.ชป.กร.306 กกล.นเรศวร ร.ท. วิชาญ อินผ่่อง หน.ชพส.3108 ร้อย ทพ.3606 ฉก.ทพ.36 ฐานฯ เสาหินสันเขต ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกัน.ดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟบริเวณตามแนวชายแดน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อบต.เสาหิน, สภ.เสาหิน, ชป.กร.306 กกล.นเรศวร ชพส. 3108 และ ราษฏรสองฝากฝั่งชายแดน ซึ่งประกอบไปด้วย ราษฎรบ้านห้วยทราย อ.แม่แจ๊ะ จ.แม่แจ๊ะ สมม. และ ราษฎรบ้านเสาหิน ต. เสาหิน
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทำแนวกันไฟป้องกันปัญหาไฟป่าลุกลาม เพื่อช่วยลดปริมาณไฟป่าและจุดความร้อนในพื้นที่ โดยทำแนวกันไฟไปตามเส้นทางสันเขา ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า จำนวน 2 จุด ระยะทางจุดละ 2 กิโลเมตร ซึ่งมีพี่น้องประชาชนและส่วนราชการทั้งสองฝั่งชายแดนหมู่บ้านคู่ขนานร่วมกัน ทำแนวกันไฟ กว่า 200 คน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป