14/04/2024

นราธิวาส-กระตุ้นความรู้ สู่ “ รอมานาน รอมาฏอน ” ครบ10 ปี กลุ่มอิสลามนราฯ

นราธิวาส-กระตุ้นความรู้ สู่ “ รอมานาน รอมาฏอน ” ครบ10 ปี กลุ่มอิสลามนราฯ

วันเสาร์ที่9 มีนาคม ณ.หาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดกิจกรรมงาน รอมานาน รอมาฎอน คศ 1445 โดยมีนาย ซอลาฮุดดีน ซอเฮาะ ประธานกลุ่มอิสลามนราฯและเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ร่วมมือกับองค์กร AGsa กลุ่มสื่ออิสลามนราฯ กลุ่มนราอาสาพาทำดีนราฯ ชมรมมูนา ชมรมค้าการมุสลีมะห์ อิมานของตำบลต่างๆในเขตเทศบาลเมือง อุสตะ อุสตาสซะห์ โรงเรียนตาดีกา และเด็กๆนักเรียนกว่า 500 คน ได้มาร่วมกิจกรรม รอมานาน รอมฎอน ค.ศ 1445 เพื่อกระตุ้นให้ความรู้ ความเข้าใจ เตรียมตัวพร้อมต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐนี้ โดยงานจะเริ่ม ตั้งแต่ เวลา 09.00- 24.00 น.การจัดงานจะมีการแข่งขันทักษะความรู้เรื่องอิสลามศึกษา ทั่วๆไป โดยแต่ละโรงเรียนจะส่งเด็กๆ เข้าแข่งขัน พร้อมทั้งงานแสดงกิจกรรมต่างๆ การบรรยายธรรมของอุสตะหลายๆท่าน เน้น สอนให้ความรู้ ปูพื้นฐาน การปฎิบัติตัวยังไงในช่วงเดือนรอมฎอน ให้กับผู้ที่มาในวันนี้


ในงานก็จะมี บูทการแสดงกิจกรรมต่างๆ การขับร้องนาซีด บูทขายอาหาร บูทน้ำขนม และบูทจัดนิทรรศการโซนคิด ให้เด็กๆได้สนุกสนานอย่างสติ มีบ้านลม และบูทสันทนาการอาหารที่จะเตรียมใช้ในเดือนรอมฏอน เช่นอินทผาลัมหลากหลาย เสื้อผ้า ให้กลุ่มผู้ปกครองที่มาในงาน ในส่วนของกองอำนวยการช่วงเช้าได้มีการแจกข้าวต้ม ขนม ลูกชิ้นนึ่ง และไอติมฟรี แต่ต้องแลกกับการเก็บขยะ 1 ชิ้นทิ้งถังขยะ เพื่อสอนให้มีวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม.


คุณ ซอลาฮุดดีน ซอเฮาะ ประธานกลุ่มอิสลามนราและเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ว่างานรอมานาน รอมฎอน10ปี กลุ่มอิสลามนราฯ ที่หาดนราทัศน์ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ความรู้ ความเข้าใจให้ เตรียมตัวต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ในฐานะที่มุสลิมทั่วโลกต้องปฎิบัติ ทำไมวันนี้ต้องจัดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ความรู้อีกครั้งหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เราร่วมงานในวันนี้ ตั้งแต่เด็ก ตาดีกา เพื่อฝึกให้เด็กถือศีลอดและก็มีกลุ่มผู้หญิงที่จะมีบทบาทของการเตรียมอาหาร การดูแลครอบครัว และก็บุคคลทั่วไป การให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทั้งในเรื่องสุขภาพที่ดีต่อการถือศีลอด การเตรียมตัว การบริจาคทาน ในช่วงการถือศีลอดน้องๆที่มาวันนี้ ก็จะได้ในเรื่องของการสร้างความสันติ ระหว่างโรงเรียนตาดีกาด้วยกัน

การรู้จักระหว่างเพื่อนกัน การได้ข้อมูลทั้งเรื่องรอมฎอนก็เป็นพื้นฐานที่อิสลามอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังที่ดีกับการร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างน้อยก็จะเป็นเด็กที่สร้างสันติสุขในอนาคตเป็นเด็กที่มีสติที่ดีในการใช้ชีวิตในอนาคต เป็นเด็กที่มีความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอน ผมหวังว่า กิจกรรมในวันนี้ จะช่วยสร้างสันติสุขในพื้นที่ และในประเทศไทย
ขอขอบคุณ กลุ่มอิสลามนราฯ ชมรมมูนา ชมรมผู้นำมุสลีมะห์ เทศบาลเมืองนราธิวาส และกลุ่มนราอาสาพาทำดี พร้อมประชาชนในพื้นที่และอีมามของชุมชนแต่ละพื้นที่เขตเทศบาลเมืองในจังหวัดนราธิวาสที่พาเด็กๆโรงเรียนตาดีกามา ร่วมกันกว่า 500 คน
คุณ ซอลาฮุดดีน ซอเฮาะ ประธานกลุ่มอิสลามนราฯและเลขานายกมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส

คุณ แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป