15/04/2024

แม่ฮ่องสอน-มอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย” อำเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน-มอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย” อำเภอเมือง
วันที่ 11 มี.ค. 67 เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี
สำหรับการจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร เป็นแก้ปัญหาความเดือดร้อน จากการอยู่และทำกินในพื้นที่ป่า โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำของสังคม โดยการจัดสรรที่ดินทำกิน ให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยให้กรรมสิทธิ์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยพิธีในครั้งนี้เป็นการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ค.ทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปายฝั่งข้าย” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย ตำบลจองคำ ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่องและตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมเป็นจำนวน 252 ราย 275 แปลง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป