18/04/2024

จันทบุรี-สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ประชุมใหญ่รายงานผลการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสของการบริหารงาน 

จันทบุรี-สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ประชุมใหญ่รายงานผลการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสของการบริหารงาน 
https://youtu.be/tLcRNjrdwU8
บ่ายวันนี้ ( 13 มี.ค.67 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมใหญ่ พร้อมกันทั้ง 2 สมาคมฯ โดยมีนายภาณุ วิทูธีรศานต์ หรือกำนันต้น นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี และว่าที่ร้อยตรี เลวิส กองมณี หรือกำนันแดง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมมีคณะกรรมการ / กรรมการที่ปรึกษา และสมาชิกร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ อย่างละเอียด เปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสัย และชี้แจงอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการรับรองวาระการประชุมตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และจะหมดวาระในปี 2568 ในส่วนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรีปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 8,000 กว่าราย กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 240,000 บาท
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป