18/04/2024

ชุมพร – ผลักดันมาตรฐานทุเรียนชุมพร เพื่อการส่งออกต่างประเทศ

ชุมพร – ผลักดันมาตรฐานทุเรียนชุมพร เพื่อการส่งออกต่างประเทศ

สภาเกษตรกรจัดแผนยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีน ทบทวนการผลิต ลดต้นทุน แต่ให้ได้คุณภาพสูง ผลักดันมาตรฐานทุเรียนชุมพร เพื่อการส่งออกต่างประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 15 มี.ค.67 ที่โรงแรมมรกต ทวิน ชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีน โดยมี กล่าวปาฐกถาพิเศษโดย นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายในหัวข้ออนาคตทุเรียนไทยในมุมมองของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน บรรยายวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุเรียนไทย จีน และเวียดนามในปัจจุบันและการผลิตทุเรียนใต้คุณภาพสูงและความท้าทายกับสภาพอากาศที่จะต้องเผชิญ

พร้อมทั้งการพัฒนาคุณภาพทุเรียนเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2024 โดยมีเกษตรกรทำสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 400 คน เข้าร่วม

นอกจากนี้มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่องการผลิตทุเรียนใต้คุณภาพสูงและมาตรฐานเพื่อการ โดยนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร นายอุดมพร  เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นายพิเชฏฐ เทศน์รัตน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช อาจารย์ภพศักดิ์ ปานสีทอง ประธานบริษัทอะกริชายช์ ไบโอ เทคโนไลยี

(ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทุเรียนไทยในปี 2567 ซึ่งพบว่า ในปีนี้ผลผลิตทุเรียนละลงมากเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนมาก

 

นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ตลาดทุเรียนไทย จีน และเวียดนามในปัจจุบัน  และการผลิตทุเรียนแบบลดต้นทุน แต่ให้ได้คุณภาพสูง ผลักดันมาตรฐานทุเรียนชุมพร เพื่อการส่งออกต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์  สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านของคุณภาพ การตลาดทั้งในและนอกประเทศ  ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการทำอาชีพเกษตรกรรม ที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ไม่ตัดทุเรียนอ่อน ต้องได้มาตรฐานในการส่งออกถึงจะนำตลาดโลกได้

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งผลิตทุเรียนมากที่สุดในภาคใต้ รองจากภาคตะวันออก และเป็นศูนย์รวบรวมผลไม้ของภาคใต้เพื่อส่งไปยังตลาดปลายทาง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ประสบปัญหาในด้านต้นทุนการผลิตทุเรียนที่สูงจากราคาปุ๋ยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้น โรคและแมลงที่รบกวน สภาพอากาศที่แปรปรวน โดยในปี 2566 ได้ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง ส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการฯที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืนกับเกษตรกร  เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบสำหรับผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ

ธนากร  โกศลเมธีรายงาน   0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป