21/04/2024

ร้อยเอ็ด เจริญพระพุทธมนต์ “สืบชะตา เสริมบารมี” ในงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2567

ร้อยเอ็ด เจริญพระพุทธมนต์ “สืบชะตา เสริมบารมี” ในงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2567
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “สืบชะตา เสริมบารมี” ฉลองสมโภชพระอุปคุตพระราชทาน ในงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2567 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ที่ มณฑลพิธีลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย
ซี่งมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย, พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ นั่งปรกอธิฐานจิต, พระราชพรหมจริยคุณ ดร.เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด, หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ดม, พระครูปลัดสุขวัฒน์ ปภสฺสโร อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นั่งปรกอธิฐานจิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และนำสวดมนต์ขอพร โดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร
เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เข้าร่วมพิธี ต่ออายุบ้านเมืองหรือต่อชีวิตคนให้ยืนยาว เป็นการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ พ้นจากโรคาพยาธิ รับโชคลาภและจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจะหมดหายไปชีวิตก็จะยืนยาวยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป
โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป